اداره كتب و انتشارات دانشگاه- اطلاعات تماس ریاست و کارکنان
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/10 | 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1- آقای دکتر غلامعلی زاع مدیر مسئول انتشارت 32452651 داخلی 245
2- آقای دکتر مهرداد جهانشاهی دبیر شورای انتشارات 32452651 داخلی 330
3 خانم معصومه میرکریمی کارشناس شورای انتشارات 32452658
 
نشانی مطلب در وبگاه اداره كتب و انتشارات دانشگاه:
http://goums.ac.ir/find.php?item=176.17743.43371.fa
برگشت به اصل مطلب